تحقیق زنان یونانی

پایان نامه زنان یونانی,پروژه در مورد زنان یونانی,پروژه زنان یونانی,تحقیق آماده در مورد زنان یونانی,تحقیق در مورد زنان یونانی,دانلود تحقیق زنان یونانی,دانلود رایگان تحقیق زنان یونانی,زنان یونانی,مقاله در مورد زنان یونانی,مقاله زنان یونانی
تحقیق زنان یونانی

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:مقدمه:قبل از بيان هر موضوعي در ارتباط با هنر
يوناني بايد بدانيم كه مشكلات بسياري در پژوهش اين هنر وجود دارد. اول
اينكه باقمياندة‎ هنر يونان كه منبع معتبري است به وضع اسفناكي ناقص و
نارساست، دوم اينكه كپيه‎هايي است كه در زمان روميان از روي پيكره‎هاي مهم و
معروف ساخته شده و بدون وجود آنها بسياري از شاهكارهاي پيكره سازي بكلي
برماناشناخته مي‎ماند و اين كپيه‎ها خود مشكل تازه‎ايست كه به تقين
نمي‎توان گفت آنها از روي اصل باشد، بخصوص در مواردي كه چند كپيه از يك اصل
داريم و اختلافات جزيي دارند و منبع سوم مجموعة آثار ادبي است، يونانيان
نخستين قومي بودند كه شرح زندگي و آثار هنرمندان خود را مفصل به نگارش
درمي‎آورند و گزارشهاي آنان كه مشتاقانه توسط روميان گرد آمد و به ما رسيد
معلوم مي‎شود كه آنها معماري نقاشي و پيكره تراشي را مهمترين مظاهر تمدن
خود مي‎دانستند. در آثار هنري يونان بخصوص در پيكره تراشي آنان توجة بيشتري
به هنر انسان نسبت به تمدنهاي قبلي شده است، اشارة ما در اين تحقيق به زن
يونان است و تأثير زن بر پيكره تراشي و معماري يونان بررش شده است. اوضاع طبيعي و جغرافيايي يونان:ابتدا
به وضعيت طبيعي و جغرافيايي يونان مي‎پردازيم تا بتوانيم سرزميني كه از
نظر حاصلخيزي زمين و معادن در وضعيت خوبي قرار نداشته چطور به اوج تكامل
رسيده است، سرزميني كه فرهنگ و تمدن يونان در آن شكل گرفت از يونان و جزاير
يوناني تشكيل شده بود كه عبارت بودند از يونان شمالي، مركزي و جنوي
(يلوپونز) و همچنين مراحل شمالي و شررقي درياي اژه.بطور خلاصه شبه
جزيره يونان كه در حدود چهارصد كيلومتر طول و سيصد كيلومتر عرض داشته اولاً
بعلت كوهستاني بودن، فقط يك پنجم آن قابل سكني و مستعد كشاوزي بوده ثانياً
بطور كلي آب و هواي گرم و خشك داشته و ثالثاً وضع سواحي آن بالنسبه مساعد و
كار رفت و آمد كشتي‎ها و مهاجرت اقوام را تسيهل ميكرده است.در چند
جزيره از مجمع‎الجزاير مانند پاروس و آتيك علاوه بر معادن سنگ آهن، مس و
نقره، كوههايي از سنگ مومر موجود است. كه قابل تراش و تغيير شكل است سلسله
جبال پانتكيك و هيمت كه در جزيرة آتيك واقع است از اين نوع سنگ تشكيل يافته
است. ميان ساير ملل بويژه مصريها ممتاز بوده‎اند. از لحاظ منابع زيرزميني
نيز وضع يونان خوب نيست، بنابراين صنعت و كشاوزي در آن رواجي نيافته است،
زندگي مردم بيشتر از راه از لحاظ منابع زيرزميني نيز وضع يونان خوب
نيست و بنابراين صنعت و كشاورزي در آن رواجي نيافته زندگي مردم بيشتر از
راه گله‎داري ميگذشته بعلاوه موقع جغرافيائي يونان، بتوسعه بازرگاني كمك
شاياني كرده با اينحال تمام مردم زندگي كوچك و مختصري داشته و كمتر اتفاق
ميافتاد كه كسي همة وسايل آسايش را بحد كافي در اختيار داشته باشد، اين
عسرت و تنگدستي و ناسازگاري طبيعت را، نبوع فكري يونانيان قديم جبران كرد و
سرزمين يونان را بصورت يك از كشورهاي غني و ثروتمند جهان درآورد.اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي:وضعيت
جغرافيايي و وجود دريا و كوه تغييراتي را بر روي اوضاع سياسي، اجتماعي و
اقتصادي يونان گذاشته است و باعث شده كه در بخشهاي مختلف يونان دولت شهرهاي
كوچك مستقلي شكل گيرد كه از يك سو دريا و از سوي ديگر كوهستانهاي صعب
العبور مانع از آن بودند كه اين دولت شهرها مورد تهاجم قرار گيرند، امتياز
ديگر اين قوم رهابودن از بند موهومات و استبداد حاكمان مي‎باشد.يونانيان
از نخستين عصري كه تاريخ از آنها نام برده است تفاوت شخصيت نماياني با
ساير ملل داشته‎اند، اينان مردم آزادمنش دوستدار تنوع و تشنة تعالي و
پيشرفت بوده‎اند و هرگز دربند و زنجير سنتهاي ظالمانه به حبس ابدي تن در
نداده‎اند، حتي مذهب هم نتوانست به آزادي خواي اين ملت تخطي كند.رمان
يوناني هميشه حكومت خودگردان بود. تراژدي تاريخ يونان ناشي از اين بود كه
دولتشهرهاي يونان نمي‎توانستند قلمروهاي سياسي جداجدا را مطيع چنان
فدراسيون ثابت دلخواهي كنند كه بتواند كل جهان يونان را دربرگيرد و پاياني
باشد بر جنگ و ستيزهايي مزمن كه نيروي دولتشهرهاي جداگانه را تحليل مي‎برد و
سرانجام نيز اسباب ذلت و انقيادشان را فراهم كرد. ت ازمان اسكندر كبير هيچ
نشاني از فكر خدا – شاه، مطابق الگوي مصر با بين النهرين، در تاريخ يونان
نبود. در حالي كه اهالي مصر و بين‎النهرين تاريخشان را برحسب دوره‎هاي
پادشاهي يا خاندانهاي سلطنتي گزارش مي‎كردند، بسي درخور توجه است كه
يونانيان، زمان را برحسب المپياد‎ها محاسبه مي‎كردند؛ يعني فاصلة چهارسالة
ميان بازيهاي المپيك كه به صورت جشنواره‎اي قهرماني در سراسر تاريخ قديم
يونان برگزار مي‎شد. كم و بيش هيچ واژه‎اي بهتر از آتلتيكس (Athletics)
واژة يوناني به معناي ورزشهاي قهرماني) نمي‎توانسته نمادي از ارزشي باشد كه
فرهنگ يوناني براي فرد قائل بوده است، زيرا بازيهاي المپيك بازيهاي گروهي
به معنايي كه ما از آن مي‎فهميم، و پيش از آنچه امروز هستند، نبودند بلكه
آزمونهاي فردي قدرت و مهارت بدني بودند. اين گونه مسابقه‎ها هيچ معادلي در
دنياي قديم نداشت.فرهنگ و هنر:هنر در يونان شامل هنر در معماري – حجاري – پيكره تراشي – سفال گري نقاشي و مجسمه سازي مي‎باشد.هنر
يوناني با ساختن پيكر خدايان و تزئين معابد و نمايش شخصيتهاي ورزشي شروع
شد. يونانيان قديم، همچون ساير ملل ابتدايي، در مرحله‎اي از تكامل خود،
مجسمه‎هايي ساختند و به جاي موجود زنده در گور مردگان گذاشتند. همچنين به
ساختن پيكرهاي انساني پرداختند. پيكرهاي نياكان را در خانه‎ها نگاه
مي‎داشتند و پيكرهاي زندگان ره به معبدها هديه مي‎كردند تا بدين وسيله از
حمايت خدايان برخورداري شوند. دينهاي قديم كرت و موكناي مبهم و آشفته و
وحشتناك بودند و از اين رو با هنرهاي زيباي پيوندي نداشتند. ولي خدايان
انساني او لمپ، و معابد زميني آنها، سبب شدند كه پيكر تراشي و معماري و
صدها هنر ديگر رواج يابد. مي‎توان گفت كه هيچ ديني، جز مسيحيت كاتوليك، به
قدر آيين يونانيان در ادب و هنر تأثير ننهاده است. تقريباً هر كتاب يا
مجسمه يا ساختمان يا گلداني كه از يونان قديم به ما رسيده است، از جهتي
صيغة ديني دارد.معماري پارتنون زماني
كه پريلكس آكروپوليس را از نو ساخت، معبدها را در محلهاي مقدس سابق بنا
كرد، و هرجا كه توانست از پي باقي مانده از ساختمانهاي قديم‎تر استفاده
كرد؛ در نتيجه، پارتنون (معبد آتنا يا آتنه)، يعني اصلي‎ترين ساختمان در
آكروپوليس و به تأييد همگان بزرگترين يادمان معماري يوناني،‌هيچگاه در
روزگار كهن در وضعيت همساز نسبت به بناهاي مجاور خود ديده نشده است. زماني
تصور مي‎شد كه چشم‎انداز معبد آتنا از راه مقدس (Sacred Way)، كه از دروازة
ورودي مي‎گذشت به واسطة‌ساختماني چند در واسط راه، تا اندازه‎اي مسدود
مي‎شده است. در واقع، ساختمان كوچك ستونداري كه در ماكت (تصوير 19) درست در
روبرو و در سمت چپ معبد آتنا ديده مي‎شود يك دروازة ورودي است، و شكل و
اندازة حقيقي آن هنوز محل ترديد است. مهم‎تر اين كه، پژوهشهاي باستان
شناختي جان دابينز (John.J. Doccins) و رابين ردوز (Robin F. Rhodes) نشان
داده كه ضلع يا بال بيرون نشستة حرم آرتميس برائورونيا (Artemis
Brauronia)، كه ديوار شرقي كه با كالكوتيك (Chalkotheke/انبار مفرغي؛
زرادخانه) مشترك است، همانگونه كه هم در ماكت و هم در نقشة كف ديده مي‎شود
(21-19)، آخرين مرحلة معمار حرم را تشكيل مي‎دهد، و پس از بناي پارتنون
ساخته شده است. بنابراين، حتا اگر بال بيرون نشسته بعدها منظرة معبد را
مسدود مي‎كرده، وقتي پارتنون ساخته شد مانعي ايجاد نمي‎كرده است. چشم انداز
اولية پارتنون از گوشة شمال غربي،‌ براي پرستند و بازديده كنندة
معمولي،‌همان اندازه روشن و گسترده بود كه امروز. اين بناي عظيم، وقتي با
همة عظمت مكعب-نماي آن همزمان از جلو و كنار ديده مي‎شد، چنين به نظر
مي‎آمده كه به طور طبيعي از پاستوني صخره‎اي قدر برافراشته است. اندك ميل
ستونهاي بيروني به طرف داخل، كه هر چه به مركز نماي غربي نزديك و نزديك‎تر
مي‎شويم كاهش مي‎يابد، اين اثر را دارد كه وقتي از دروازهة ورودي بسيار
كوتاه به نزديكي معبد مي‎رسيم، بلندي ظاهر بناي بالاي سر ما را بلندتر جلوه
مي‎دهد، و مي‎توانيم بي‎ترديد بگوييم كه اين همان است كه مورد نظر معماري
بوده، يعني مي‎خواسته بي‎قاعدگي مهارناپذير محوزه را به عنوان ابزاري براي
اعتلاي شكوه و جلال معبد به كار گيرد. تنديس مفرغي غول‎آساي آتنا پروماخوس
(Athena Promachos)، كار سترگ فيدياس (phidias) – كه از سلاحهاي ذوب شدة
ايرانيان مسلح به كلاهخود زراندود، زره، سپر و نيزه ريخته شده، و براي
كشتيهايي كه در دور دستهاي دريا مي‎راندند قابل رؤيت بود – به نظر مي‎آمد
كه در كنار اين حرم الاهة نگاهبان آتنيها ايستاده و محافظ آن است.از
ديدگاه امروزيها، ديگر جنبه‎هاي معبد آتنا وضعيت چندان رضايتبخشي نداشت.
ستونبند جنوبي بيش از آن اندازه به خاكريز دفاعي نزديك بود كه ميدان ديد
راحتي ايجاد كند، اما حتا همين وضعيت داراي اين امتياز بود كه نگاه هر كس
را كه دور معبد به سمت جنوب مي‎گشت به طرف بالا به جانب كتيبه دور ديوار
حرم معطوف مي‎كرد. حسن ستونبند شمالي محوطه‎اي باز و وسيع بود، اما فضاي
روبروي ضلع شرقي، يعني ورودي اصلي، چندان بسته و محدود بود كه نمي‎توانست
ديد مناسبي ايجاد كند. بي‎ترديد يونانيان مي‎توانستند به مراد دل خود كل يك
ساختمان را حتا از زواياي قناس يا ناقص در ذهن مجسم كنند. اما شكلهاي
معماري كريستال گونة بناهاي عهد پريكلس، حتا در وضع مخروبة امروزيشان، با
شكويه بي نظير، بر فراز شهر و جلگه باريك آن قد برافراشته‎اند؛ اين بناها
كه گويي با دستي آسماني بر آن صخرة عظيم نهاده شده، با كوههاي اطراف به
رقابت برخاسته‎اند، بي آن كه محدوديتهاي طبيعت را تشخيص دهند، جز آن كه
اينجا و آنجا به سود خود از آن بهره‎ برده‎اند.از بيشتر ساختمانهاي
كوچك تر آكروپوليس اكنون فقط از طريق حفاريها آگاهي داريم، و تنديسهايي كه
روزگاري آكروپوليس را مي‎آراستند بي هيچ نشان برباد رفته‎اند. اما پارتنون
سده‎‏ها به عنوان بنايي ديني محفوظ ماند. اين بنا پياپي به كليسايي
بيزانسي، كليسايي كاتوليكي، و به مسجدي بدل شد كه در اين مرحلة اخير
مناره‎اي را نيز به رخ بينندگان مي‎كشيد. اگر چه بخش دروني آن بارها تغيير
شكل داده، قسمتهاي خارجي با تمام كارهاي سنگتراشي تا 1687 دست نخورده باقي
ماند. تركها، كه در آن زمان با ونيزيها در جنگ بودند، از معبد به عنوان
انبار باروت استفاده مي‎كردند. گلولة توپ ونيزيها به ساختمان اصابت كرد و
انفجار حاصله مركز آن را ويران كرد. ونيزيها در تلاش بدفرجامي كه به قصد
غارت بعضي از تنديسهاي سنتوري بنا به عمل آوردند، ويرانگري را يك گام بيشتر
بردند و آن وقتي بود كه تنديسها به هنگام جابه جايي به زمين افتاده و خرد
شدند. در 1801-1803، تامس بروس (Thomas Bruce)، لرد الگين (Lord Elgin)،
ديپلماتي بريتانيايي،‌ در اوضاع آشفته‏‎اي كه آن زمان بر آتن حاكم بود، با
انتقال بسياري از تنديسها و نقشهاي برجسته به لندن، بيشتر آنچه را كه از
مجسمه‎ها باقي مانده بود از نابودي احتمالي نجات داد. در سدة كنوني ستونبند
شمالي، با استفاده از كم و بيش تمام ميله‎هاي استوانه‎اي ستونهاي اصلي، به
دقت نصب شده و كار روي ستونبند جنوبي آغاز شده است.عقيده بر اين است
كه پريكلس پيكرتراش آتني، فيدياس، را عهده‎دار كل كارهاي هنري خود كرد.
شايان ذكر است كه او هيچ يك از دو مجسمه ساز بزرگ، تراشيدة تك پيكره‎هاي
قهرماني، يعني مورون و پولوكليتوس، را كه در اوج شكوفايي خود بودند، انتخاب
نكرد. كار ساختمان در 447ق.م آغاز و در مدتي بس كوتاه يعني نه سال تمام
شد، البته به جز كارهاي پيكرتراشي آن كه تا 432ق.م سامان يافت. ايكتينوس
براي ساختمان تازه كه تا مدتها بعد پارتنون خوانده نمي‎شد (پارتنوس به
معناي «عذرا») از پيهاي معبد قديم‎تر آتنا استفاده كرد و برآنها افزود؛ اين
عنوان در اصل تنها بر خزانه اطلاق مي‎شد. گرچه ابعاد اين معبد، كه به موجب
كتيبه‎هاي موجود، «معبد بزرگ» خوانده مي‎شد، چندان بزرگ‎تر از ابعاد معبد
زئوس در المپيا نيست، بي ترديد بسيار بزرگ‎تر جلوه مي‎كرده است. پارتنون يك
معبد متعارف به سبك دوريك است، اما از اين لحاظ كه به جاي شش ستون در جلو
هشت ستون، و به جاي سيزده ستون در هر طرف هفده ستون دارد، با بيشتر معبدهاي
پيشين تفاوت دارد.ايكتينوس،‌به ياري كاليكراتس و تحت نظارت فيدياس و
پريكلس، بناي معبد جديدي را براي آتنة پارتنون آغاز كرد. وي، در انتهاي
غربي عمارت، براي دختران كاهنة آتنه تالاري ساخت و آن را خانة «دوشيزگان»
نام گذارد، ولي با گذشت زمان سهل‎انگار، نام اين جزء، به حكم نوعي استعارة
معماري، به كل آن بنا اطلاق شد. ايكتينوس مرمر سپيد كوه پنتليكوس را، كه
رگه‎هايي از دانه‎هاي آهن داشت، مصالح كار خود قرار داد، و ملاط به كار
نبرد. پاره‎هاي سنگ را چنان بدقت چهارگوش ساخته و صيقل داده بود كه هر
پاره، پارة ديگر را به خود مي‎گرفت و چون يك قطعة واحد به نظر مي‎آمد.
قطعات استوانه‎اي شكل ستونها را سوراخ مي‎كرد تا تير نازكي از چوب زيتون در
آنها جاي دهد. سپس قطعات ستون را بر روي هم مي‎گذارد و قطعة بالايي را آن
قدر بر قطعة زيرين مي‎گرداند و مي‎ساييد كه دو سطح مجاور صاف و هموار گشته،
به يكديگر مي‎پيوستند و فاصلة ميانشان تقريباً از نظر محو مي‎شد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 182

 

زنان یونانی تحقیق در مورد زنان یونانی دانلود تحقیق زنان یونانی دانلود رایگان تحقیق زنان یونانی پروژه زنان یونانی مقاله زنان یونانی مقاله در مورد زنان یونانی پروژه در مورد زنان یونانی پایان نامه زنان یونانی تحقیق آماده در مورد زنان یونانی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات

پرسشنامه رایگان سرمایه اجتماعی در امنیت محلات,پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات,دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات,دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات,نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات دانلود فایل…

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

ادبیات تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزشیابی عملکرد کارکنان,پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان,تاریخچه ا,تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,روشهاي انجام ارزشيابي کارکنان,فرآيند ارزشيابي عملکرد کارکنان,مباني نظري ارزیابی عملکرد کارکنان,مصاحبه ارزشیابی عملکرد دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود فایل فصل دوم پایان نامه: مباني…

تحقیق بررسی قاره آسيا

بررسی جامع قاره آسيا,پروژه بررسی جامع قاره آسيا,پروژه در مورد بر,تحقیق در مورد بررسی جامع قاره آسيا,دانلود تحقیق بررسی جامع قاره آسيا,دانلود رایگان تحقیق بررسی جامع قاره آسيا,مقاله بررسی جامع قاره آسيا,مقاله در مورد بررسی جامع قاره آسيا تحقیق بررسی…

پاورپوینت آشنایی با حافظه RAM

آشنایی با حافظه RAM,پاورپوینت آشنایی با حافظه RAM,پاورپوینت آماده کامپیوتر آشنایی با حافظه,تحقیق آشنایی با حافظه RAM,دانلود پاورپوینت آشنایی با حافظه RAM,دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با حافظه RAM,دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با حافظه RAM پاورپوینت آشنایی با حافظه RAM…

دانلود ضوابط اتش نشانی

اجتماعی,ارزان,اقتصاد,اموزش,پایان نامه,پروژه,پزشکی,تحقیق,خرید,خقوق,دانلود,رایگان,سیاسی,عمران,فرهنگی,فروش,کامپیوتر,مدیریت,معماری,مقاله,مکانیک دانلود دانلود ضوابط اتش نشانی دانلود فایل دانلود ضوابط اتش نشانی   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مقاله خرید دانلود پایان نامه پروژه تحقیق عمران مکانیک معماری مدیریت اقتصاد فرهنگی پزشکی خقوق سیاسی…

تحقیق بررسی کامپوزیت های پایه سرامیکی و پایه فلزی

پاورپوینت کامپوزیت های پایه سرامیکی و پایه فلزی,دانلود پاورپوینت در مورد کامپوزیت های پایه,دانلود پاورپوینت کامپوزیت های پایه سرامیکی و پایه فلزی,دانلود رایگان پاورپوینت کامپوزیت های پایه سرامیکی و پایه فلزی,کامپوزیت های پایه سرامیکی و پایه فلزی تحقیق بررسی کامپوزیت…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)

استان آذربایجان غربی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان شاهین دژ,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شاهین…

بسته کامل جزوه با فیلم فشار در شاره ها (فصل 3 فیزیک 10 - فصل 5 فیزیک 2 نظام قدیم)

جزوه فیزیک 10,جزوه فیزیک ده,جزوه فیزیک دهم,دانلود جزوه فیزیک ده,دانلود جزوه فیزیک دهم,فشار چیست؟,فشار در شاره ها,فشار وارد بر اجسام,فصل 3 فیزیک 10,فصل 5 فیزیک 2,فیزیک 10,فیزیک ده,فیزیک دهم,محاسبه فشار در مایع ها,مسائل مربوط به فشار بسته کامل جزوه با…

تحقیق فلسفه طبیعت در غرب

پایان نامه فلسفه طبیعت,پایان نامه فلسفه طبیعت در غرب,تحقیق فلسفه طبیعت,تحقیق فلسفه طبیعت در غرب,فلسفه طبیعت در غرب,فلسفه طبیعت در غرب مسیحی,فلسفه طبیعت گرا,فلسفه طبیعت هگل,فلسفه طبیعت و تجربه,مقاله فلسفه طبیعت,مقاله فلسفه طبیعت در غرب دانلود تحقیق فلسفه طبیعت در…

 • تحقیق تاریخچه علم روان شناسی
 • پایان نامه پیرامون علم روانشناسی,پروژه علم روانشناسی,تحقیق در مورد علم روانشناسی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی علم روانشناسی,تحقیق علم روانشناسی,دانلود تحقیق علم روانشناسی,مقاله علم روانشناسی تحقیق تاریخچه علم روان شناسی رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:مقدمه    تحول روانشناسي نوين    تأسيس رسمي روانشناسي    مكتب‌هاي…

 • ترجمه مقاله با موضوع نظریه های مدیریت دولتی- توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی، به همراه اصل مقاله
 • ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,دریافت مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی دانلود ترجمه مقاله با موضوع نظریه های…

 • پاورپوینت ایمنی در کارگاه
 • اصول ایمنی در کارگاه,ایمنی در کارگاه,ایمنی در کارگاه برق,ایمنی در کارگاه ساختمانی,ایمنی در کارگاه های ساختمانی,پاورپوینت ایمنی در کارگاه,پایان نامه ایمنی در کارگاه,پروژه ایمنی در کارگاه,تحقیق ایمنی در کارگاه,مقاله ایمنی در کارگاه,نکات ایمنی دانلود پاورپوینت ایمنی در کارگاه دانلود فایل…

 • پرسش نامه مشاوره تحصیلی و شغلی
 • پرسشنامه راهنمایی,پرسشنامه راهنمایی تحصیلی,پرسشنامه راهنمایی مشاوران,پرسشنامه راهنمایی مشاوره,پرسشنامه مشاور,پرسشنامه مشاور تحصيلي و شغلي,پرسشنامه مشاوره,پرسشنامه مشاوره تحصیلی,پرسشنامه مشاوره روانی,پرسشنامه مشاوره شغلی دانلود پرسش نامه مشاوره تحصیلی و شغلی دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع مشاوره تحصیلی و شغلی،در قالب word…

 • كتاب پيامي كه انسانها از ديگر كرات مي دادند
 • كتاب پيامي كه انسانها از ديگر كرات مي دادند دانلود كتاب پيامي كه انسانها از ديگر كرات مي دادند دانلود فایل كتاب پيامي كه انسانها از ديگر كرات مي دادند   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • جزوه دانش علوم بانکی ویژه آزمون های استخدامی بانک ها
 • بانک نمونه سوال استخدامی بانک,جزوات و نمونه سوالات علوم بانکی,دانلود رایگان جزوات و نمونه سوالات علوم بانکی,دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی,سوال استخدامی,سوالات استخدامی,نمونه سوالات استخدامی دانلود جزوه دانش علوم بانکی ویژه آزمون های استخدامی بانک ها…

 • تحقیق تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق
 • استفاده انرژی هسته ای در تولید برق,تحقیق انرژی هسته ای در تولید برق,تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای,تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق,کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق,نقش انرژی هسته ای در تولید برق دانلود تحقیق تحلیل اقتصادی…

 • تحقیق كاربرد سراميك هاي پيشرفته
 • تحقیق مواد سرامیکی,خواص سراميك هاي پيشرفته,سراميك‌ هاي الكترونيكي,سراميك هاي پيشرفته,سراميك هاي پيشرفته و کاربرد آن,سراميك هاي سازه‌ اي,صنعت سراميك هاي پيشرفته,کاربرد سراميك هاي پيشرفته,کاربردهای مواد سرامیکی دانلود تحقیق كاربرد سراميك هاي پيشرفته دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع كاربرد سراميك هاي…

 • تحقیق بررسی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام (رشته مدیریت)
 • انواع اظهار نظر حسابرسی,بازده سهام,تأثیر گزارش حسابرسی,تحقیق,مدل شبه قضایی,مدل مسئولیت اجتماعی,نظریه مباشرت و نظارت,نقش حرفه حسابرسی در جامعه,هدف حسابرسی تحقیق بررسی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام (رشته مدیریت) رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ارتباط بين سود و…

 • پاورپوینت بهره وري نیروی انسانی در مدیریت بهره وری
 • بهره وری نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی در ایران,بهره وری نیروی انسانی در سازمان,بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری,بهره وری نیروی انسانی مقاله,تحقیق بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره وری,مقاله بهره وری نیروی انسانی در مدیریت بهره…

 • پاورپوینت چارچوب مفهومی مدیریت بیمارستان
 • ارزیابی محیط درونی سازمان,برنامه راهبردی,برنامه ریزی Planning,پاورپوینت چارچوب مفهومی مدیریت بیمارستان,تعی,خطاهای پزشکی در ایران,رویکرد سیستمی برای حل مشکلات رایج,سازماندهی Organizing,فرآیند مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک,مشکلات رایج بیمارستان ها پاورپوینت چارچوب مفهومی مدیریت بیمارستان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت چارچوب مفهومی…

 • تحقیق نقش هیأت مدیره شرکت‌ ها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان
 • ریسک,شرکت,عرضه سازمان,هیات مدیره تحقیق نقش هیأت مدیره شرکت‌ ها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نقش هیأت مدیره شرکت‌ ها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان،در قالب word و در 16 صفحه، قابل…

 • تحقيق شكنجه
 • آزار و اذيت,تعريف شكنجه,شكنجه,مفهوم شكنجه,منع شكنجه,نظام كيفري منع شكنجه دانلود تحقيق شكنجه دانلود فایل كلياتپس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر…

 • تحقیق بانک داری اسلامی
 • بانکداری اسلامی,بانکداری اسلامی pdf,بانکداری اسلامی ppt,بانکداری اسلامی بدون ربا,بانکداری اسلامی در افغانستان,بانکداری اسلامی در جهان,بانکداری اسلامی در مالزی,بانکداری اسلامی مقاله,بانکداری اسلامی و ربا,تحقیق بانکداری اسلامی,مقاله بانکداری دانلود تحقیق بانک داری اسلامی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بانکداری اسلامی،در قالب…

 • تحقیق مدیریت، برنامه ریزی، استراتژی، تصمیم گیری
 • تحقیق استراتژی,تحقیق برنامه ریزی,تحقیق تصمیم گیری,تحقیق در مورد استراتژی,تحقیق در مورد برنامه ریزی,تحقیق در مورد تصمیم گیری,تحقیق در مورد مدیریت,تحقیق مدیریت,مبانی مدیریت در اسلام,مقاله استراتژی,مقاله برنامه ریزی,مقاله تصمیم گیری,مقاله مدیریت دانلود تحقیق مدیریت، برنامه ریزی، استراتژی، تصمیم گیری دانلود فایل…

 • تحقیق مديريتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
 • آیین نامه‌ های موسسات کارآموزی,تحقیق مدیریت آموزشگاه,مدیریت آموزشگاه,مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی حرفه ای,مدیریت آموزشگاهی,مدیریت آموزشگاهی چیست؟,مدیریت آموزشی,مقاله مدیریت آموزشگاه,مقررات موسسات کارآموزی تحقیق مديريتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

 • گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات مهدیه
 • خرید گزارش کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه,دانلود گزارش کار مرکزمخابرات مهدیه,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه,کارورزی,گزارش کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات مهدیه رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

 • تحقیق بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان
 • پایان نامه پیرامون افسردگي و هيستري در بين زنان,پروژه افسردگي و هيستري در بين زنان,تحقیق,تحقیق افسردگي و هيستري در بين زنان,تحقیق در مورد افسردگي و هيستري در بين زنان,دانلود تحقیق افسردگي و هيستري در بين زنان,مقاله افسردگي و هيستري در…

 • گزارش کارآموزی احداث قطار شهری شیراز
 • خرید گزارش کارآموزی مترو شیراز,خرید گزارش کارورزی مترو شیراز,دانلود پروژه کارآموزی مترو ش,دانلود کارآموزی مترو شیراز,دانلود گزارش کار مترو شیراز,دانلود گزارش کارآموزی مترو شیراز,کارآموزی مترو شیراز,کارورزی مترو شیراز,گزارش کارآموزی مترو شیراز گزارش کارآموزی احداث قطار شهری شیراز رفتن به سایت…

 • پاورپوینت فولادهاي ميكروآلياژي
 • پاورپوینت فولادهاي ميكروآلياژي,پروژه پیرامون فولاد میکرو آلیاژی,تحقیق پیرامون فولاد میکرو آلیاژی,تحقیق رشته متالورژی,تحقیق فولاد میکرو آلیاژی,دانلود مقاله فولاد میکرو آلیاژی,مقاله فولاد میکرو آلیاژی دانلود پاورپوینت فولادهاي ميكروآلياژي دانلود فایل مقدمهفولادهاي ميكروآلياژي  به فولادهاي حاوي كربن و منگنز اطلاق مي شود…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *