تحقیق زندگي نامه وان گوگ

پای,پروژه در مورد زندگي نامه وان گوگ,پروژه زندگي نامه وان گوگ,تحقیق در مورد زندگي نامه وان گوگ,دانلود تحقیق زندگي نامه وان گوگ,دانلود رایگان تحقیق زندگي نامه وان گوگ,زندگي نامه وان گوگ,مقاله در مورد زندگي نامه وان گوگ,مقاله زندگي نامه وان گوگ
تحقیق زندگي نامه وان گوگ

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق: پيش گفتار بيش از هفتاد سال از مرگ و فغان وان گوگ ميگذرد اما خاطره او هنوز در ما زنده است.«و
نسان هلندي» – نامي كه خود بر خويشتن نهاده بود- كمترين قرابتي با آن
ولگرد يا دهقاني كه در حالتي سرشار از جنون و جذبه دست به نقاشي مي زد،
همان تصويري كه در بسياري از كتابها و فيلم ها از او به دست مي دهند،
نداشت. ونسان ، مهربان ، ملايم و گشاده دست بود، از بيماري هول انگيزي كه
دردي جانكاه در مغز و تنش انداخته بود و هر چند گاه او را به موجودي ديگر،
به موجودي عصبي و خشن بدل مي كرد رنج مي برد. در جستجوي شخصي خود در كشف
حقيقت همچنين به كند و كاو در حقيقت مردم ساده زحمتكش، مطرود تباه شده نيز
مي پرداخت. دنياي او دنياي دهقانان برابانت، معدنكاران بوريناژ، سين روسي،
مووه نقاش، با باتانگي سمسار، رولن نامه رسان و خواهراپي فن ، بود. بيش از
همه برادر همدل و هم زبانش تئو به او نزديك بود و سهمي اساسي در كار او
داشت، از لحاظ مالي او را ياري مي كرد تا به نقاشي بپردازد، تا بتواند به
رغم تمام موانع و محاسبات غلط، ناكامي ها و ترديدها، رنج ها و سرخوردگي ها و
سرزنش ها بكار خود ادامه مي دهد و به آنجا برسد كه فرياد برآورد:‌«بسيار
خوب اين كاري است كه من نقد جان برسر آن نهاده ام و براي آن نيمي از عقلم
را از دست داده‌ام … اما تو چه مي خواهي ؟»صفحاتي كه در پي خواهد آمد
حكايت مردي را بازگو مي كند كه از راه جذبه و شور، شجاعانه، و فارغ بال به
جستجوي حقيقت برآمد. و هنگامي كه قلم رو به زمين گذاشت، قلم بدست گرفت و كوشيد هر چه روشن تر درخود نظر كند و درون خويش را آشكار سازد. براي
شناختن ونسان هيچ راهي بهتر از مطالعه نامه هاي او نيست. از همين رو است
كه نامه ها بافت اصلي اين تحقيق را تشكيل مي دهند، و در بسياري مواقع خود
اوست كه سخن ميگويد. راست است كه ونسان براي شناخت نهضت امپريستونيستي،
يعني بزرگترين جنبش هنري عصر او ، به نقاشان پاريسي رو آورد اما از آنجا
كه هرگز نمي توانست در برابر طبيعت آرام و منفعل بماند و بيش از آن كه
دلبسته ضر به هاي پاره پاره رنگ و نيز فضا باشد دل مشغول طرح، رنگ، اشياي
سخت و انسان هاي زنده و ملموس بود هرگز بصورت امپريسيونيستي راست آيين در
نيامد. از همين روست كه ونسان وان گوگ را در قالب مبهم «پست امپريسونيسم»
جاي مي دهند.زوندرت سي ام مارس 1853 تا سي ام ژانويه 1869فصلي
از غم انگيزترين سرگذشت هاي تاريخ نقاشي در سي ام مارس 1853 در گروت-
زوندرت در ايالت برابانت هلند، نزديك مرز بلژيك گشوده شد. در اينجا بود كه
ونسان وان گوگ  چشم به جهان گشود. تئودورس پدر ونسان كشيش و كشيش زاده
بود،اجداد او زاد بر زاد يا روحاني بودند(حتي يكي  از وانگوگ ها يكبار به
مقام اسقفي كليساي اترخت نايل آمد) يا زرگر و تاجر. مادرش آناكورنليا
كاربنتوس كه سه سال بزرگتر از پدر ونسان بود دختر يك صحاف دادگاه اهل لاهه
بود. زندگي زناشويي اين دو راحت و بي دغدغه مي گذشت.با اين همه آغاز
زناشوئي با بدبياري توأم بود؛ نخستين فرزند شش هفته پس از تولد مرد.
خوشبختانه يك سال بعد از آن روز همسر كشيش پسر دومي را باردار شد كه نام
فرزند  اول را بر او نهادند. تئو پسر ديگر خانواده، برادر محبوب و نيز
حامي و راهنماي ونسان در اول مه 1875 تولد يافت، سپس خانواده داراي چهار
فرزند ديگر شد. ونسان تا دوازده سالگي در روستاي محل تولدش به سربرد، پسري
آرام بود كه هردم در معرض غليان هاي ناگهاني بي تابي و نابردباري و خلجان
روحي اي بود كه اغلب جاي خود را به دوره هاي طولاني افسردگي مي داد.
باحالتي آميخته به سرسختي و اغلب تودار و مرموز بابچه هاي ديگر در نمي
آميخت. خواهرش اليزابت بعدها درباره او نوشت: «نه فقط براداران و خواهران
كوچكش در نظر او چون بيگانگان جلوه مي كردند، بلكه نسبت به خود نيز چون
بيگانه اي بود.» دوران كودكيش ظاهراً در ملال گذشته و پسري تنها بود؛ اما
در عين حال بسيار كله شق و مصمم بود.  در سراسر زندگي احترام خود را نسبت
به محيط خانه كه در نظر او نمونه يك «زندگي پربار»  بود، حفظ كرد. حس مي
كرد كه تنها همين نوع زندگي معني و مفهومي دارد هر چند كه خود هرگز بدان
دست نيافت. درس هايي كه  از زمين و مردم ساده و خشني كه در آن كار مي
كردند، آموخت، تأثيري نيرومند بر او گذاشت. صورت ظاهر ونسان نمودار
شخصيت باطني اوست. خواهرش اليزابت او را اينگونه توصيف ميكند:‌« هيكلي
تنومند داشت لاغر نبود. چون اين عادت بد را داشت كه هميشه سرش را زير مي
انداخت، كمرش اندكي خميده بود، ريش قرمز كم پشتش كه زير يك كلاه حصيري
پنهان بود بر چهره اي غريب (و نه چهره يك مرد جوان ) سايه مي انداخت.
پيشانيش اش به همين زودي اندكي چين برداشته بود، ابروهايش در حالتي از
تمركز در هم كشيده و اخم آلود بود. چشم هايش كوچك و ژرف بود و به تناسب
تأثيري كه در مردم مي گذاشت گاه آبي بود و گاه سبز مي زد. ولي به رغم اين
ظاهر سرد و غير جاذب، جلوه روشن ژرفناي روح تسخير ناپذيرش، نوعي غرابت به
كل شخصيت او مي بخشيد.» بي شك يكي از راههاي شناخت شخصيت وان گوگ را
بايد در آميزه عرفان و واقع نگري، شور و وانهادگي و جذبه و رخوت جستجو كرد؛
اين حالات به نوبه خود ميراث منع و تحذير هاي شجره پدري بود كه به تناوب
كشيشان جاي خود را به تجّار و دريا نوردان ماجراجو ميدادندو از اينرو يكي
سخت پابند آداب اجتماعي بود و ديگري شورشي. شخصيت وان گوگ آميخته به
سايه روشن هاي سرگيجه آوري است كه هر چند گاهي به نظر مي رسد كه مي توان
«توضيحي براي شخصيت او» يافت ولي در نهايت به هيچ رو توضيح بردار نيست.» ونسان
در اكتبر 1864 هنگامي كه بيش از يازده سال نداشت، زوندرت را به قصد تحصيل
در مدرسه ژان پروويلي در ژون برگن ترك كرد. والدين ونسان گمان مي كردند
پسرشان در معاشرت با بچه هاي هم سن و سال خود «متمدن» خواهد شد،‌ ولي حاصل
كار نوميد كننده بود؛ چه بسا گوشه گيرتر و حساس تر شد، ولي اغلب يا با خود
خلوت مي كرد و به مطالعه كتب فلسفي و كلامي اي مي پرداخت كه سطح آن از سن
او بسيار بالاتر بود، يا فقط به رؤيا فرو مي رفت. تكاليفش را خوب انجام نمي
داد. احتمال مي رود كه عشق هديه طراحي را از مادرش – كه چند طرح ديدني
رنگ و روغن پيش از ازدواج او در دست است – به ارث برده باشد. ونسان به اين
زوردي در طرح ها و سياه مشقهاي گوناگون قوت اين تأثير را ثابت كرد. براي
نمونه طرحي از يك پل در دست داريم امضا و تاريخ يازدهم ژانويه 1862 را
دارد؛ و پشت صفحه طرح چند نيمرخ كاريكاتور گونه به چشم مي خورد؛ يك ظرف شير
كه تاريخ پنجم سپتامبر همان سال را دارد؛ سگي در حال پارس كردن به تاريخ
بيست تو هشتم دسامبر؛ مركز كورينت در بيست و دوم اوت 1863؛ چند پيش طرح از
گل؛ چند منظره با آبرنگ از جمله حومه‌شاتودكردي، نزديك آرل(1863)؛‌ بزچران و
رمه اش به تاريخ نهم اكتبر 1863. تمام اين طرح ها به دقتي وسواس آميز
كشيده شده ؛ و نمودار كار يك محصل كوشاست …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 210

 

زندگي نامه وان گوگ تحقیق در مورد زندگي نامه وان گوگ دانلود تحقیق زندگي نامه وان گوگ دانلود رایگان تحقیق زندگي نامه وان گوگ پروژه زندگي نامه وان گوگ مقاله زندگي نامه وان گوگ مقاله در مورد زندگي نامه وان گوگ پروژه در مورد زندگي نامه وان گوگ پای

تحقیق سیستم های حرارتی و برودتی

پروژه سیستم های حرارتی و برودتی,تحقیق در مورد سیستم های حرارتی و برودتی,دانلود تحقیق سیستم های حرارتی و برودتی,دانلود رایگان تحقیق سیستم های حرارتی و برودتی,سیستم های حرارتی و برودتی,مقاله در مورد سیستم های حرارت,مقاله سیستم های حرارتی و برودتی…

نقشه ساختمان بتنی 4 طبقه 4 واحدی

پلان ساختمان بتنی 4 طبقه,دانلود پلان ساختمان بتنی 4 طبقه,دانلود رایگان نقشه ساختمان بتنی 4 طبقه,دانلود نقشه ساختمان بتنی 4 طبقه,نقشه اتوکد ساختمان بتنی 4 طبقه,نقشه ساختمان بتنی 4 طبقه,نقشه ساختمان بتنی 4 طبقه رایگان,نقشه سازه بتنی 4 طبقه دانلود…

تحقیق اقتصاد نفت

اقتصاد نفت,اقتصاد نفت و گاز,اقتصاد نفتی,اقتصاد نفتی در ایران,تحقیق اقتصاد نفت,تحقیق اقتصاد نفت و گاز,تحقیق اقتصاد نفتی,تحقیق اقتصاد نفتی در ایران,تحقیق نفت,تحقیق نفت خام,تحقیق نفت و گاز,مقاله اقتصاد نفت,مقاله اقتصاد نفتی دانلود تحقیق اقتصاد نفت دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد اقتصاد…

تحقیق اهميت امور اقتصادي در فرآيند تاريخي

امور اقتصادي در فرآيند تاريخي,انواع امور اقتصادي در فرآيند تاريخي,پاورپوینت امور اقتصادي در فرآيند تاريخي,پایان نامه امور اقتصادي در فرآيند تاريخي,تحقیق امور اقتصادي در فرآيند تاريخي,مقاله امور اقتصادي در فرآيند تاريخي تحقیق اهميت امور اقتصادي در فرآيند تاريخي رفتن به…

پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک

اجراي استراتژي,ارزيابي استراتژي,اصطلاحات انگلیسی مدیریت استراتژیک,اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک,اصطلاحات کلیدی مدیریت استراتژیک,اصطلاحات مدیریت استراتژیک,تدوين استراتژي,تعریف مدیریت استراتژیک,فرآيند برنامه ريزي استراتژيك دانلود پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع اصطلاحات مدیریت استراتژیک،در قالب ppt و در 37…

تحقیق جمعیت

پایان نامه جمعیت,پایان نامه جمعیت شناسی,پروژه جمعیت,تحقیق جمعیت,تحقیق جمعیت شناسی,جمعیت شناسی,جمعیت شناسی ایران,جمعیت شناسی چیست,جمعیت شناسی و تنظیم خانواده,دانلود تحقیق جمعیت,دانلود مقاله جمعیت,مقاله جمعیت,مقاله جمعیت شناسی دانلود تحقیق جمعیت دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد جمعیت،در قالب word و در 82 صفحه،…

تحقیق دیتاسنترها به همراه فیلم دیتاسنترهای گوگل

انواع دیتاسنتر,پاورپوینت دیتاسنتر,تحقیق جامع دیتا سنتر,تحقیق دیتاسنتر,تعریف دیتا سنتر,دیتا سنتر,دیتاسنتر های ایران,سرور وب,مرکز داده,مشخصات ساختمان مرکز داده,مشخصات یک Data Center,معیارهای طراحی یک دیتاسنتر,مقاله دیتاسنتر دانلود تحقیق دیتاسنترها به همراه فیلم دیتاسنترهای گوگل دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع دیتاسنترها به…

تحقیق کندذهنى کودکان

آموزش کودکان کند ذهن,پایان نامه کندذهنى کودکان,تحقیق کندذهنى کودکان,دانلود تحقیق کندذهنى کودکان,دانلود مقاله کندذهنى کودکان,درمان کودکان کند ذهن,علایم کودکان کند ذهن,کند ذهنى کودکان,کندذهنى کودکان,کودکان کند ذهن,مقاله کندذهنى کودکان دانلود تحقیق کندذهنى کودکان دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد کندذهنى کودکان،در…

طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک و آمادگی

دانلود طرح توجیهی تاسیس آمادگی,دانلود طرح توجیهی تاسیس مهدکودک,دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک,طرح توجیهی تاسیس آمادگی,طرح توجیهی تاسیس مهدکودک,طرح توجیهی راه اندازی آمادگی,طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک و آمادگی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت خدمات متقابل ايران واسلام
 • تحقیق در مورد خدمات متقابل اسلام و ایران,خدمات متقابل اسلام و ایران چیست,خلاصه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری,متن کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران,مشخصات کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران پاورپوینت خدمات متقابل ايران واسلام رفتن به…

 • شیپ فایل شهرهای استان زنجان به صورت نقطه ای
 • دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,شیپ فایل شهرهای استان زنجان به صورت نقطه ای,شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان زنجان,لایه جی آی اسی شهرها,محدوده سیاسی لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود…

 • پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک
 • پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,دانلود کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی,کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل…

 • اندازه گیری واحد های الکتریکی
 • اساس کار پتانسیومتر,اندازه گیری مقاومتهای کمتر از صد اهم,نویز و پهنای باند آشکارسازهای نوری دانلود اندازه گیری واحد های الکتریکی دانلود فایل فهرست مطالب : پتانسیومتر نگاه اجمالی اساس کار پتانسیومتر مثال کاربردی پتانسیومتر دقیق روش درجه بندی ولتاژ اهم…

 • تحقیق روان شناسی رشد شخصیت
 • پایان نامه پیرامون رشد شخصیت,پروژه رشد شخصیت,تحقیق در مورد رشد شخصیت,تحقیق رشد شخصیت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رشد شخصیت,دانلود تحقیق رشد شخصیت,مقاله رشد شخصیت تحقیق روان شناسی رشد شخصیت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه :بحث و تحقيق را در…

 • پاورپوینت بهداشت روانی قبل از ازدواج
 • بهداشت روانی در ازدواج,بهداشت روانی قبل از ازدواج,بهداشت روانی و ازدواج,پاورپوینت بهداشت روانی ازدواج,تاثیرازدواج بر بهداشت روانی,تحقیق بهداشت روانی ازدواج,رابطه ازدواج و بهداشت روانی,مقاله بهداشت روانی ازدواج,نقش ازدواج در بهداشت روانی پاورپوینت بهداشت روانی قبل از ازدواج رفتن به سایت…

 • شیپ فایل شهرستان های استان خراسان جنوبی
 • GIS,township,دانلود نقشه ی شهرستان ها,شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان های استان خراسان جنوبی,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود شیپ فایل شهرستان های استان خراسان جنوبی دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System:…

 • پاورپوینت تکنولوژی و سازمان
 • پاورپوینت تکنولوژی و سازمان,پایان نامه تکنولوژ,تحقیق تکنولوژی سازمانی,تحقیق تکنولوژی و ساختار سازمانی,تحقیق تکنولوژی و سازمان,تکنولوژی سازمانی,تکنولوژی و ساختار سازمانی,تکنولوژی و سازمان,تکنولوژی و سلسله مراتب سازمانی,مقاله تکنولوژی و سازمان دانلود پاورپوینت تکنولوژی و سازمان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تکنولوژی و سازمان،در…

 • دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتر
 • دانلود کارآموزی افزار كامپيوتر,دانلود گزارش کار آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ه,دانلود گزارش کارآموزی آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها,کارآموزی افزار كامپيوتر,کارورزی افزار كامپيوتر,گزارش کارآموزی افزار كامپيوتر دانلود دانلود گزارش کارآموزی نرم…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی,پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی,پاورپوینت ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی,تحقیق داده ها در سیستمهای اطلاعات,داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی پاورپوینت آشنایی با ساختار داده…

 • تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت
 • پایان نامه پیرامون هوش هیجانی,پروژه هوش هیجانی,تحقیق در مورد هوش هیجانی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی هوش هیجانی,تحقیق هوش هیجانی,دانلود تحقیق هوش هیجانی,مقاله هوش هیجانی تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:اكثر مردم عضو سازمانهايي1…

 • بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران
 • طلاق,علل افزایش طلاق در ایران,عوامل موثر در طلاق دانلود بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران دانلود فایل فهرست مطالب : چکیده واژگان کلیدی مقدمه تحقیقات پیشین چارچوب نظری تحقیق مدل تحقیق…

 • آموزش ویدئویی کامل+ جزوه تایپ شده، رنگی و مصور فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی (تابع)
 • پیش نویس کتاب ریاضی یازدهم,دانلود رایگان کتاب ریاضی سال یازدهم,دانلود کتاب ریاضی سال یازدهم,ریاضی پایه یازدهم,کتاب ریاضی پایه یازدهم,کتاب ریاضی سال یازدهم,کتاب ریاضی سال یازدهم رایگان,کتاب ریاضی صنف یازدهم,کتاب ریاضی یازدهم دانلود آموزش ویدئویی کامل+ جزوه تایپ شده، رنگی و…

 • پاورپوینت مهندس
 • انواع دانشگاه ها,پاورپوینت مهندس,تسهيلات اعطايي به دانشجويان ممتاز,متالورژي استخراجي,معرفي رشته مهندسي نساجي,مهندسي اكتشاف معدن,مهندسي كشتي سازي پاورپوینت مهندس رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت مهندسقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:63فهرست مطالب:مهندسانواع دانشگاه هامفاهيم دروس دانشگاهيانتخاب واحدتسهيلات اعطايي به دانشجويان ممتازانجمن هاي…

 • ادبیات و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی
 • ادبیات فرهنگ سازمانی,پایان نامه فرهنگ سازمانی,پروپوزال فرهنگ سازمانی,تاریخچه فرهنگ سازمانی,تحقیق فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی چیست,فرهنگ سازمانی دنیسون,فرهنگ سازمانی رابینز,مبانی نظری فرهنگ سازمانی دانلود ادبیات و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی دانلود فایل دانلود ادبیات و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی،در…

 • نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه بتنی
 • پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه,پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه بتنی,پلان ساختمان 4 طبقه بتنی,دانلود نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه,دانلود نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه بتنی,نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه,نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه بتنی,نقشه ساختمان 4 طبقه بتنی دانلود نقشه…

 • پاورپوینت کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری
 • خلاصه کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,دانلود رایگان کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,دانلود کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری,نکات کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری دانلود پاورپوینت کتاب بازاريابي…

 • سازماندهی
 • اسلاید,پاورپوینت,سازماندهی دانلود سازماندهی دانلود فایل سازماندهی در قالب پاورپوینت و در 76 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: سازماندهی پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان
 • اتابكان و خوارزمشاهيان,پروژه اتابكان و خوارزمشاهيان,پروژه در,تحقیق در مورد اتابكان و خوارزمشاهيان,دانلود تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان,دانلود رایگان تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان,مقاله اتابكان و خوارزمشاهيان,مقاله در مورد اتابكان و خوارزمشاهيان تحقیق اتابكان و خوارزمشاهيان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقیق برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی عملکرد مالی,تحقیق ارزیابی عملکرد مالی,تحقیق سود جامع,تحقیق سود خالص,توانايي نسبي سود جامع,سود اندازه گيري شده بر مبناي سود,سود جامع,سود خالص,سود و زيان جامع,سود و زيان خالص,مقاله برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد دانلود تحقیق برتری…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *