تحقیق ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي

پروژه ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي,تحقیق در مورد ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي,دانلود تحقیق ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي,دانلود رایگان تحقیق ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي,ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي,مقاله ضوابط
تحقیق ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:تعاريف تعاريف
زير با استفاد‌ه از متون، قوانين و مأخذ پايه شهرسازي ارائه شده است تا از
هرگونه شبهه و برداشت شخصي از مفاهيم جلوگيري به عمل آورد .محدوده استحفاظي :به
آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانوني شهر اطلاق مي‌گردد كه در آن كنترل
فعاليتهاي عمراني از قبيل تفكيك اراضي و احداث معابر و ايجاد بناها و
تأسيسات به منظور عملياتي از جمله كشاورزي، باغداري، دامداري، صنايع و
نظاير آن زير نظر شهرداري بوده و بر اساس قوانين جاري مربوط به شهرداريها
انجام پذيرد حوزه استحفاظي همچنين توسعه‌هاي ماوراء دهسال شهر را كه بايد
مورد حفاظت قرار گرفته و فعاليتهاي در آن نبايد موجب تخريب گردد. محدوده زيست محيطي :عبارت از محدوده‌اي است به عرض 3 كيلومتر بعد از محدوده قانوني شهرمحدوده قانوني :محدوده‌ايست
كه طبق تعاريف ضوابط و تقسيمات كشوري به تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و
شهرسازي رسيده باشد و مناطق واقع در آن براساس قانون جزو مناطق شهري محسوب
مي‌شود . هرگونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز و تفكيك اراضي در اين محدوده
تحت نظارت شهرداري است.كوي ( واحد همسايگي ) : عبارت
است از مجموعه‌اي از واحدهاي مسكوني كه در جوار يكديگر قرار گرفته و از
خدمات تعدادي از عناصر تجاري و رفاهي محلات برخوردار باشد، كوي (واحد
همسايگي) از طريق خيابان جمع كننده محلي يا خيابانهاي اصلي در سطح محله از
ديگر واحدهاي همسايگي جدا مي‌شود.محله : مجموعه‌اي
از كوي‌ها (واحد همسايگي) است كه داراي وسعت و جمعيتي نسبتاً مشخص و
تراكمي معين، همواره با خدمات رفاهي و عمومي متناسب مي‌باشد .ناحيه شهري :مجموعه‌اي
از محلات است كه داراي وسعت و جمعيتي نسبتاً مشخص بوده و علاوه بر خدمات
عمومي و رفاهي كه در اين محلات وجود خواهد داشت، شامل كليه خدمات و امكانات
شهري است.قطعه زمين : عبارت است از زميني كه داراي يك سند مالكيت بوده و بوسيله خيابان يا معبر مشخص گرديده است.تفكيك زمين :عبارت
است از تقسيم يك قطعه زمين يكپارچه به دو يا چندين قطعه مجزا با ايجاد
دسترسي‌هاي مناسب براي استفاده جداگانه از يكديگر و همراه با تخصيص سند
مالكيت جداگانه .واحد مسكوني :فضا يا محوطه‌اي
است محصور كه يك يا چند ورودي به دسترسي عمومي ( كوچه، خيابان، بازار،
ميدان و غيره ) يا به دسترسي خصوصي ( راهرو مشترك، راه‌پله مشترك )، داشته
باشد و در آن يك يا چند خانوار سكونت داشته باشد .آپارتمان :عبارت
است از تعداي واحد مستقل كه ورودي به دسترسي خصوصي ( راهرو مشترك، راه پله
مشترك)، داشته باشد و بتواند امكانات سكونت مستقل چندين خانواده را فراهم
كند .فهرست مطالب1    تعاريف    2      موارد بهره برداري از زمين    3      مسكوني    4      مختلط    5     آموزشي    6      آموزش فني و حرفه‌اي و كار و دانش    7      آموزش عالي    8      فرهنگي    9      ورزشي    10      درماني و بهداشتي    11      بهزيستي    12      پارك و فضاي سبز عمومي    13      اداري    14      جهانگردي و پذيرايي    15     سياحتي و تفريحي    16      تأسيسات و تجهيزات شهري     17     نمايشگاه و بازار روز    18     پايانه مسافربري    19      مجتمع خدمات فني    20      پارك صنعتي    21      پارك موتوري    22      انتظامي    23      انبارداري    24      پاركينگ عمومي    25      باغ و زمين زراعي    26      حريم سبز    27      منطقه حفاظتي تاريخي    28    ضوابط تفكيك ، حجم و ارتفاع ساختمان    29    قطعات مسكوني    30    تجاري و مختلط     31    آموزشي     32    درماني و بهداشتي    33    بهزيستي    34    فرهنگي      35    مذهبي    36    ورزشي    37    پارك و فضاي سبز عمومي    38    اداري    39     جهانگردي و پذيرايي    40    سياحتي و تفريحي    41    تأسيسات و تجهيزات شهري    42    نمايشگاه و بازار روز    43    پايانه مسافربري    44    مجتمع خدمات فني    45    پارگ صنعتي    46    پارك موتوري    47    انتظامي    48    انبارداري    49    پاركينگ عمومي    50    باغ و زمين زراعي    51    حفاظتي و تاريخي    52    ضوابط معماري ساختمان    53    ابعاد و تناسب قطعات    54    تراكم و محاسبات آن    55    ارتفاع    56    ابعاد حياط خلوت و فضاي باز    57    نحوه استقرار بنا در زمين    58    نورگير و فضاي باز    59    نورگيري و تهويه    60    بازشوها    61    تأسيسات روي بام    62    نماسازي    63    طبقه بندي راهها و دسترسي‌ها و ضوابط مربوطه    64    طبقه بندي راهها     65    دوربرگردان    66    پيشامدگي مجاز در گذرها    67    عرض پياده رو    68    دسترسي قطعات    69    مقررات پخ    70    گذربندي    71    پاركينگ    72    مقررات مشترك    73    قطعات و كاربريهاي ناهماهنگ    74    قطعات تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي    75    ساختمانهايي كه از قبل آغاز شده‌اند    76    ادامه كار كاربريهاي ناهماهنگ    77    شرايط ساختمان در زمينهاي واقع در تقاطع شبكه‌هاي ارتباطي    78    مقررات مربوط به همجواري و دسترسي‌هاي مجاز كاربري‌هاي مختلف    79    پاركينگهاي شهري    80    ضوابط مربوط به پاركينگ انتظار و مسير سرويس در مورد ساختمانهاي     عمومي پر تردد    81    ضوابط مربوط به احداث پاركينگهاي مشترك و عمومي     82    ضوابط مربوط به پاركينگهاي عمومي چند طبقه    83    ضوابط مربوط به فضاهاي باز عمومي    84    استفاده‌هاي مجاز    85    ميزان محدوديت احداث ساختمان    86    تأسيسات و تجهيزات لازم    87    ضوابط مربوط به سازه‌هاي موقت    88    پدافند غير عامل    89    ضوابط مربوط به پله فرار و آسانسور     90    ضوابط مربوط به اقامت موقت ( كمپينگ )    91    ضوابط  حريم فرودگاه    92    حريم هاي قانوني و ضوابط آنها    93    حريم رودخانه‌ها و مسيلهاي فصلي    94    حريم لوله‌هاي نفت    95    حريم خطوط لوله گاز    96    حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق    97    حريم معابر    98    حريم آثار تاريخي    99    حريم چاههاي آب شهر    100    مقررات عمومي     101    ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع    102    صنايع غذايي    103    صنايع نساجي    104    صنايع چرم     105    صنايع سلولزي    106    صنايع فلزي    107    صنايع كاني غير فلزي    108    صنايع شيميايي    109    صنايع دارويي    110    صنايع برق و الكترونيك    111    صنايع كشاورزي    112    مراكز خدماتي    113    صورتجلسه سازمان حفاظت محيط زيست ( ضوابط استقرار صنايع )    114    فهرست پروژه‌هاي مشمول ارزيابي زيست محيطي    115    بخشنامه حريم لوله‌هاي  گاز    116    ضوابط حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي و حريم         شهرها    117    بخشنامه حريم رودخانه‌ها، درياچه‌ها و درياها    118    بخشنامه ممنوعيت افزايش محدوده‌هاي مصوب شهري    119    گزارش وزارت مسكن و شهرسازي براي جلوگيري از افزايش محدوده     این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 210

 

ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي تحقیق در مورد ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي دانلود تحقیق ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي دانلود رایگان تحقیق ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي پروژه ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي مقاله ضوابط

سیستم چرخ زنجیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی سیستم چرخ زنجیر,نقشه های اجرایی سیستم چرخ زنجیر طراحی شده در سالیدورک دانلود سیستم چرخ زنجیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل سیستم…

تحقیق با موضوع جرايم و قوانين و مجازات هاي اطلاعاتي و رايانه‌ اي

جرايم,جریمه,قانون,قوانين,مجازات,مجازات اطلاعاتي,مجازات رايانه‌ اي دانلود تحقیق با موضوع جرايم و قوانين و مجازات هاي اطلاعاتي و رايانه‌ اي دانلود فایل ايجاد تغيير و تخريب در برنامه ‎هاي كامپيوتري اين نوع فعاليت عبارت است از دست يابي به سيستم‎ ها و…

پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 (مستندسازی)

استاندارد حسابرسی,استاندارد حسابرسی بخش 23,اهداف مستندات حسابرسی,پاورپوینت استاندارد حسابرسی,پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23,تعریف مستندات حسابرسی,دانلود استاندارد حسابرسی,دانلود استاندارد حسابرسی بخش 23,مستندات حسابرسي پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 (مستندسازی) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستندسازی،در قالب…

تحقیق تبلیغات و فراگرد بازاریابی

بازاریابی,تبلیغات,فراگرد,مفهوم بازاریابی تحقیق تبلیغات و فراگرد بازاریابی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تبلیغات و فراگرد بازاریابی،در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تجديد حيات جهاني محصولات هوگ هارلي، اشاره به قدرت بالقوة بازاريابي دارد.…

تحقیق ورزش از ديدگاه اسلام

بررسی ورزش,پایان نام,پروژه ورزش از ديدگاه اسلام,تحقیق تربیت بدنی ورزش,تحقیق در مورد ورزش از ديدگاه اسلام,تحقیق ورزش از ديدگاه اسلام,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش از ديدگاه اسلام,دانلود تحقیق ورزش از ديدگاه اسلام,مقاله ورزش تحقیق ورزش از ديدگاه اسلام…

تحقیق آرم سیتروئن

آرم سیتروئن,آرم شرکت سیتروئن,دانلود آرم سیتروئن,دانلود آرم شرکت سیتروئن,دانلود لوگوی سیتروئن,دانلود وکتور آرم سیتروئن,دانلود وکتور آرم شرکت سیتروئن,لوگوی سیتروئن,لوگوی شرکت سیتروئن,وکتور آرم سیتروئن,وکتور لوگوی سیتروئن دانلود تحقیق آرم سیتروئن دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد آرم سیتروئن،در قالب word و در…

پاورپوینت استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمند

استفاده از تکنیک OFDM,تحقیق تکنیک OFDM,تحقیق رادیو هوشمند,تکنیک OFDM,تکنیک OFDM در رادیو هوشمند,رادیو هوشمند,رادیوهای هوشمند,رادیوی هوشمند,سیستم رادیو هوشمند,مقاله تکنیک OFDM,مقاله درباره تکنیک OFDM,مقاله رادیو هوشمند دانلود پاورپوینت استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمند دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

شیپ فایل کاربری اراضی استان گیلان

GIS کاربری اراضی گیلان,دانلود نقشه کاربری اراضی استان گیلان,شیپ فایل کاربری اراضی استان گیلان,شیپ فایل کاربری اراضی گیلان,کاربری اراضی استان گیلان,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان گیلان,نقشه کاربری اراضی استان گیلان دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان گیلان دانلود…

گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها در شرکت سایپا دیزل

گزارش کارآموزی طراحی جیگ,گزارش کارآموزی طراحی جیگ و فیکسچرها,گزارش کارآموزی طراحی فیکسچرها,گزارش کارآموزی مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک تاسیسات رایگان,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو pdf دانلود گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها در شرکت سایپا دیزل دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت بررسی عناصر ضدمغذي (بازدارنده‌ها)
 • بازدارنده‌ها در چربي,بازدارنده‌ها در کربوهيدراتها,بازدارنده‌هاي پروتئازه,بازدارنده‌هاي پروتئيني,بازدارنده‌هاي معدني,بازدارنده‌هاي ويتامينه,بررسی عناصر ضد مغذي,پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها),تحقیق عناصر ضد مغذي,عناصر ضد مغذي پاورپوینت بررسی عناصر ضدمغذي (بازدارنده‌ها) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت بررسی عناصر ضدمغذي (بازدارنده‌ها)قالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسفراین (واقع در استان خراسان شمالی)
 • استان خراسان شمالی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسفراین,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسفراین (واقع در استان…

 • تحقیق پژوهش های فرهنگی و ترویج روستایی
 • پژوهش فرهنگی,تحقیق پژوهش های فرهنگی و ترویج روستایی,ترویج روستایی,مقاله پژوهش های فرهنگی و ترویج روستایی تحقیق پژوهش های فرهنگی و ترویج روستایی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پژوهش های فرهنگی و ترویج روستایی،در قالب word و در 27…

 • تحقیق تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی
 • تحقیق تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی,تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی,دانلود تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی تحقیق تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی،در قالب word و در 175 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 • تحقیق عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار,عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار,عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار,عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار ppt,مقاله عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آور شیمیایی محیط…

 • تحقیق بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املا در دانش آموزان پایه دوم دبستان
 • بررسی راهکارهای عملی کاهش ضعف املا,تقویت املا در دانش آموزان,راهکارهای ضعف املا در دانش آموزان,روشهای ضعف املا در دانش آموزان,ضعف املا در دانش آموزان,کاهش ضعف املا در دانش آموزان,کاهش ضعف املا در دانش آموزان پایه دوم دبستان دانلود تحقیق بررسی…

 • تحقیق مرمت آثار تاريخی به همراه تصاویر
 • پایان نامه مرمت آثا,پروژه در مورد مرمت آثار تاريخی,پروژه مرمت آثار تاريخی,تحقیق در مورد مرمت آثار تاريخی,دانلود تحقیق مرمت آثار تاريخی,دانلود رایگان تحقیق مرمت آثار تاريخی,مرمت آثار تاريخی,مقاله در مورد مرمت آثار تاريخی,مقاله مرمت آثار تاريخی تحقیق مرمت آثار تاريخی…

 • تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت
 • آموزش معلم,ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت,انطباق تکنولوژی,ایدئولوژی آموزشی,ایدئولوژی های آموزشی,پذیرش تکنولوژی,دانلود تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت,مقال تحقیق ارتباط بین ایدئولوژی آموزش…

 • اتصال طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی اتصال,نقشه های اجرایی اتصال طراحی شده در سالیدورک دانلود اتصال طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل اتصال طراحی شده در سالیدورک و…

 • پاورپوینت تولید مواد نانو ساختار باروش آلیازسازی مکانیکی
 • آلیازسازی مکانیکی,نانو ساختار دانلود پاورپوینت تولید مواد نانو ساختار باروش آلیازسازی مکانیکی دانلود فایل آلياژسازي مکانيکي يک روش توليد پودر در حالت جامد بوده و شامل  جوش خوردن و شکست متوالي ذرات پودر مواد اوليه در يک آسياب گلوله اي…

 • تحقيق پيرامون اینورتر
 • اينورتر,تبديل dc به ac,تبديل كننده ها,تحقيق برق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي برق,مبدلها دانلود تحقيق پيرامون اینورتر دانلود فایل همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر…

 • تحقیق زرتشت
 • آئین زرتشت,آئین زرتشتیان,پیام زرتشت,پیامبر زرتشتیان,پیروان زرتشتیان,تاریخ زرتشتیان,تحقیق تازیخ زرتشتتیان,تحقیق دین زرتشت,تحقیق زرتشت,دانلود تحقیق زرتشت,دین زرتشت,زرتشت,زرتشتیان در ایران,مذهب زرتشت دانلود تحقیق زرتشت دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع زرتشت،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:دين زرتشتقانون اَشادو گوهر…

 • پاورپوینت دریاچه مازندران
 • پاورپوینت,دریاچه,مازندران پاورپوینت دریاچه مازندران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دریاچه مازندران،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بزرگ ترين درياچه جهان كه در اصطلاح آن را دريا مى نامند درياچه مازندران است. اين درياچه…

 • گزارش کارآموزی شرکت سهامی مخابرات استان تهران
 • خرید گزارش کارآموزی مخابرات,دانلود گزارش کارورزی مخابرات,کارآموزی,گزارش کارآمو,گزارش کارآموزی شرکت سهامی مخابرات,گزارش کارآموزی شرکت سهامی مخابرات تهران,گزارش کارآموزی شرکت مخابرات,گزارش کارورزی شرکت مخابرات,گزارش کارورزی شرکت مخابرات تهران دانلود گزارش کارآموزی شرکت سهامی مخابرات استان تهران دانلود فایل در زیر به…

 • نمونه سوالات حقوق جزای عمومی 1 با پاسخ تشریحی
 • سوالات حقوق جزای عمومی 1,سوالات حقوق جزای عمومی 1 ,سوالات حقوق جزای عمومی 2,سوالات حقوق جزای عمومی 3,سوالات حقوق جزای عمومی اسلامی ,سوالات حقوق جزای عمومی یک,سوالات حقوق جزای عمومیر نمونه سوالات حقوق جزای عمومی 1 با پاسخ تشریحی رفتن…

 • تحقیق اریکسون و هشت مرحله زندگی
 • اریک اریکسون,اریک اریکسون ppt,اریک اریکسون روانشناسی,اریک اریکسون کیست,پاورپوینت اریک اریکسون,تحقیق اریک اریکسون,زندگینامه اریک اریکسون,شرح حال اریک اریکسون,مراحل رشد از نظر اریک اریکسون,مقاله اریک اریکسون,نظریات اریک اریکسون دانلود تحقیق اریکسون و هشت مرحله زندگی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد اریکسون و…

 • پاورپوینت استفاده از طبیعت در معماری معاصر
 • استفاده از طبیعت در معماری معاصر,الهام گیری از طبیعت در معماری معاصر,پاورپوینت طبیعت در معماری معاصر,پایان نامه طبیعت در معماری معاصر,تحقیق طبیعت در معماری معاصر,طبیعت در معماری معاصر,کاربرد طبیعت در معماری معاصر,مقاله طبیعت در معماری معاصر دانلود پاورپوینت استفاده از…

 • جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2
 • حقوق بین الملل عمومی 2,حقوق بین الملل عمومی 2 بیگدلی,حقوق بین الملل عمومی 2 ,حقوق بین الملل عمومی 2 ورامین,حقوق بین الملل عمومی 2 دکتر ضیایی بیگدلی,حقوق بین الملل عمومی 2 موسی زاده,دانلود حقوق بین الملل عمومی 2 جزوه تایپ…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان بانه
 • استان کردستان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بانه,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان بافق,شیپ فایل سازندهای شهرستان بانه,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان بانه,نقشه زمین شناسی شهرستان بانه,نقشه سازندهای شهرستان بانه,نقشه لیتولوژی شهرستان بانه دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان بانه دانلود فایل دانلود شیپ…

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم رادياتور يا شوفاژ
 • اتوكد,ترسيم,رادياتور,سمپل,شوفاژ,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم رادياتور يا شوفاژ دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم رادياتور   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم رادياتور شوفاژ

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *