پاورپوینت کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي

خلاصه کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي,دانلود کتاب حقوق بازرگاني تالیف دكتر ارسلان ثابت سعيدي,دانلود کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي,کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي,کتاب حقوق تجارت دكتر ارسلان ثابت سعيدي
دانلود پاورپوینت کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي،در قالب ppt و در 284 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:کلیات:فصل اول: تعريف حقوقمعني حقوقفصل دوم: تقسيمات حقوق (حقوق خارجي)، (حقوق داخلي)  حقوق خارجي حقوق داخليحقوق عمومي حقوق خصوصيحقوق اساسيحقوق كيفريحقوق اداريآيين دادرسي كيفريحقوق خصوصيفصل سوم ـ سازمان قضايي :وظايف قوه قضاييهتشكيلات قوه قضائيه:دادگاههاي عمومي دادگاههاي اختصاصي دادگاههاي عالي ديوان عدالت اداريفصل چهارم ـ منابع حقوق تجارت :متون قانوني رويه قضايي عرف و عادت عقيده علماي حقوق فصل پنجم تاريخ مختصر حقوق تجارت :دوره قديم دوره قرون وسطي دوره جديد فصل ششم ـ تاريخچه حقوق تجارت در ايرانباب اول: تاجر و معاملات تجارتيتعريف تاجر معاملات تجارتيبخش اول: انواع معاملات تجارتيفصل اول- معاملات تجارتي ذاتيفصل دوم- معاملات تجارتي تبعيماده 3 قانون تجارت مقرر مي داردبخش دوم- تكاليف و وظايف تجارفصل اول- دفاتر تجارتي انواع دفاتر تجارتيدفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي دفتر كپيهثبت دفاتر تجارتي اعتبار دفاتر تجارتيعليه تاجربه نفع تاجر الزام تجار به ارائه دفاتر به دادگاه و آثار آن الزام به ارائه ضمانت اجراي عدم ارائه موانع ارائه دفاتر فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتيفايده دفتر ثبت تجارتي الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجارتي بخش سوم- حقوق مالي تجارتيفصل اول- حق سرقفليفصل دوم- نام تجارتيثبت نام تجارتي شرايط ثبت نام تجارتي فصل سوم- علامت تجارتي و صنعتيتعريف علامت تجارتي علائم ممنوعه ثبت علائم اجباري نحوه ثبت علامت تجارتي اعتراض بر ثبت مهلت اعتراض فصل چهارم- اختراعتعريف اختراع اكتشاف فرق عمده اختراع و اكتشاف ابتكار ثبت اختراع آثار ثبت اختراع باب دوم: شركت هاي تجارتيتعريف شركتاشاعه شركت هاي تجارتي شرايط اساسي شركت هاي تجارتي فصل دوم- شخصيت حقوقيتفاوت شخص حقوقي و حقيقي انواع اشخاص حقوقي و نحوه تشكيل آن ها اقامتگاه و تابعيت اشخاص حقوقي شرايط تابعيت شركت ايراني انواع مختلف شركت هاي تجارتيشركت سهامي شركت با مسئوليت محدود شركت تضامني شركت مختلط غيرسهامي شركت مختلط سهامي شركت نسبي شركت تعاوني توليد و مصرف فصل اول- شركت هاي سهاميشركت سهامي انواع شركت هاي سهامي شركت هاي سهامي عامشركت هاي سهامي خاص تشكيل شركت سهامي عام اقدامات مقدماتي انتشار اعلاميه پذيره نويسي مجمع عمومي موسس چگونگي تشكيل مجمع وظايف مجمع عمومي موسس اساسنامه نام شركت مركز اصلي شركت موضوع شركت مدت شركت سرمايه شركت تقسيم سرمايهنحوه پرداخت سرمايه سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني تغييرات سرمايه افزايش سرمايه كاهش سرمايه اول كاهش اجباري كاهش اختياري شرايط كاهش اختياري سرمايه تعريف سهم مشخصات سهم انواع سهم سهم با نام و سهم بي نام انتقال سهم بي نام انتقال سهم با نام سهم عادي و سهم ممتاز فلسفه ايجاد سهام ممتاز تعريف سهم ممتاز تمام تصويب كننده امتياز سهم انتفاعي و سهم مؤسس قيمت سهم تبديل سهام تبديل سهام بي نام به سهام با نام تبديل سهام با نام به بي نام اوراق قرضه مجامع عمومي مجمع عمومي مؤسس مجمع عمومي عادي انتخاب هيئت مديره و بازرسان انتخاب روزنامه كثيرالانتشار مجموع عمومي فوق العاده نحوه تشكيل و اتخاذ تصميم صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده علت انتخاب هيئت مديره صلاحيت و شرايط مديران شرايط مثبت شرايط منفي اداره جلسات صورت جلسه هيات مديره اختيارات مديران وظايف مسئوليت مديران مسئوليت حقوقي مسئوليت كيفري مسئوليت انفرادي و اشتراكي مسئوليت انفرادي مسئوليت خاص مديرانممنوعيت هاي مديرانطرف معامله شركت قرار گرفتنمنع دريافت وام ممنوعيت رقابت دريافت مقرري مدير عامل انتخاب مدير عامل شخص حقيقي انتخاب و عزل بازرسان تعداد بازرسان اختيارات و وظايف بازرسان وظايف بازرس متعدد و از جمله به شرح زير استشرايط بازرسانحسن شهرت و عدم محكوميت كيفري موثرحداقل داشتن درجه ليسانس در رشته هاي متناسب با وظايف محوله داشتن حداقل پنج سال تجربه مفيد عدم اشتغال به نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي عدم اشتغال به طور موقت در سازمانهاي دولتي انحلال و تصفيه شركت انحلال موارد انحلال به حكم دادگاه تعريف تصفيه تقسيم دارايي خاتمه تصفيه تعريف شركت با مسئوليت محدودتشكيل شركت با مسئوليت محدود سرمايهتعداد مديران انحلال شركتتقسيم سود و زيان تعريف شركت تضامني تشكيل شركت تضامنياداره شركت تضامنينحوه اداره نحوه كلي تقسيم سود و زيان شخصيت شركا در شركت هاي تضامني ورشكستگي شريك تهاتر فسخ شركت تضامنيانحلال شركت هاي تضامنيفصل چهارم- شركت نسبيتعريف شركت نسبي مشخصات اختصاصي شركتهاي نسبي فصل پنجم- شركت هاي مختلطعلت تشكيل شركتهاي مختلط انواع شركت هاي مختلطشركت هاي مختلط غير سهاميشركت هاي مختلط سهاميتعريف شركت هاي غير سهامي حقوق و تعهدات شركاي با مسئوليت محدود شركت مختلط سهامي تشكيل شركت مختلط سهامي حقوق و تعهدات شركاي ضامنحقوق و تعهدات شركاي سهامي انحلال فصل ششم- شركت هاي تعاونيتعريف شركت هاي تعاوني ويژگي هاي شركت هاي تعاوني فصل هفتم- مقررات مختلفهثبت شركتها مراحل مختلف ثبت شركت هامراجع ثبت شركت ها نحوه درخواست تصفيه امور شركت ها باب سوم: اسناد تجارتيبخش اول- برات فصل اول- شرايط برات و آثار آن قبول و نكول آثار حقوقي ظهر‌نويسيمسئوليت در برات مسئوليت تضامني ضمانت از مسئولين براتورشكستگي مسئولين برات حق مراجعه به مديران تصفيه همه ورشكستگان عدم حق مراجعه مديران تصفيه به يكديگر بخش دوم- سفتهبخش سوم- چكتعريف چك چكهاي مشمول قانون چك بي محل مجازات بخش چهارم- اسناد در وجه حاملباب چهارم: قراردادهاي تجارتيتعريف دلالي فصل دوم- وظايف و حقوق دلالحقوق دلال بخش دوم- حق العمل كاري (كميسيون)وظايف حق العمل كاراموري كه حق العمل‌كار بايد از انجام آن ها خودداري كند بخش چهارم- قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي تعريف ضمانتباب پنجم: ورشكستگيتعريف ورشكستگي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانلود کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي کتاب حقوق تجارت دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانلود کتاب حقوق بازرگاني تالیف دكتر ارسلان ثابت سعيدي خلاصه کتاب حقوق بازرگاني دكتر ارسلان ثابت سعيدي

طراحي بطري

بطري دانلود طراحي بطري دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: بطري

پاورپوینت اصول علم و سیاست

اصول علم و سیاست,پاورپوینت آماده اصول علم و سیاست,پاورپوینت اصول علم و سیاست,تحقیق اصول علم و سیاست,دانلود پاورپوینت اصول علم و سیاست,دانلود پاورپوینت در مورد اصول علم و سیاست,دانلود تحقیق اصول علم و سی,دانلود رایگان پاورپوینت اصول علم و سیاست…

تحقیق تعريف رهبري از جوان مسلمان

پایان نامه پیرامون جوان مسلمان,پروژه جوان مسلمان,تحقیق جوان مسلمان,تحقیق در مورد جوان مسلمان,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی جوان مسلمان,دانلود تحقیق جوان مسلمان,مقاله جوان مسلمان تحقیق تعريف رهبري از جوان مسلمان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تعريف شما از يك جوان…

برنامه مدیریت ارتباطات (Communication Management) یک پروژه عمرانی

برنامه,برنامه ارتباطات پروژه,برنامه ارتباطات پروژه عمرانی,برنامه ریزی ارتباطات پروژه,برنامه مدیریت ارتباطات پروژه,دانلود برنامه ارتباطات پروژه,دانلود برنامه ارتباطات پروژه عمرانی,نمونه برنامه ارتباطات پروژه,نمونه برنامه ارتباطات پروژه عمرانی دانلود برنامه مدیریت ارتباطات (Communication Management) یک پروژه عمرانی دانلود فایل دانلود برنامه مدیریت…

پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن

آشنایی با کشور ژاپن و شهر توکیو,آشنایی سیستم های مختلف حمل و نقل درشهر توکیو,پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن,سیستمهای مختلف و متنوع حمل و نقل شهری شهر توکیو,نمودارهایی از رشد وسایل…

تحقیق واحد تولیدی آرد ستاره

آشنایی با واحد تولیدی,پروژه در مورد واحد تولیدی,پروژه واحد تولیدی,تحقیق در مورد واحد تولیدی,تحقیق درباره واحد تولیدی,تحقیق واحد تولیدی,مقاله در مورد واحد تولیدی,مقاله درباره واحد تولیدی,مقاله واحد تولیدی,واحد تولیدی,واحد تولیدی کوچک دانلود تحقیق واحد تولیدی آرد ستاره دانلود فایل دانلود…

تحقیق مسئوليت هاي اجتماعي مديران

پاورپوینت مسئوليتهاي اجتماعي مديران,تحقیق در موردمسئوليتهاي اجتماعي مديران,تحقیق مسئوليتهاي اجتماعي مديران,دانلود تحقیق در مورد مسئوليتهاي اجتماعي مديران,دانلود تحقیق مسئوليتهاي اجتماعي مديران,دانلود مقاله مسئولي,مسئوليتهاي اجتماعي مديران تحقیق مسئوليت هاي اجتماعي مديران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:امروزه كمتر مي…

تحقیق مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

پروژه مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد,تحقیق در مورد مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد,دانلود تحقیق مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد,دانلود رایگان تحقیق مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد,مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد,مقاله…

تحقیق مطالعات هتل چهارستاره

پاورپوینت مطالعات هتل چهارستاره,پایان نامه مطالعات هتل چهارستاره,پروژه مطالعات طراحی هتل چهارستاره,پروژه مطالعات هتل چهارستاره,دانلود پروژه مطالعات هتل چهارستاره,مطالعات طراحی هتل چهارستاره,مطالعات هتل چهارستاره دانلود تحقیق مطالعات هتل چهارستاره دانلود فایل دانلود تحقیق مطالعات هتل چهارستاره،در قالب word و در…

 • تحقیق مفهوم نقطه سر به سر نقدي
 • تحقیق,مفهوم,نقدي,نقطه تحقیق مفهوم نقطه سر به سر نقدي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مفهوم نقطه سر به سر نقدي،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:جريانهاي نقدي و چارچوب نظريشكل صورت گردش وجوه نقدافشاء رويه حسابداري صورت…

 • تحقیق افزایش بهره‌وری شخصی و مدیریت استرس
 • پاورپوینت مدیریت استرس,پروژه آماده در مورد مدیریت است,پروژهمدیریت استرس,تحقیق آماده در مورد مدیریت استرس,تحقیق مدیریت استرس,دانلود تحقیق در مورد مدیریت استرس,دانلود تحقیق مدیریت استرس,مدیریت استرس,مقاله در موردمدیریت استرس,مقاله مدیریت استرس تحقیق افزایش بهره‌وری شخصی و مدیریت استرس رفتن به سایت…

 • تحقیق رفتار سازمانی
 • رفتار سازمانی,رفتار سازمانی ppt,رفتار سازمانی پیشرفته,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی رابینز pdf,رفتار سازمانی رابینز ppt,رفتار سازمانی رابینز پاورپوینت,رفتار سازمانی رابینز جاج,رفتار سازمانی رضائیان,رفتار سازمانی مثبت گرا تحقیق رفتار سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع رفتار سازمانی،در قالب word…

 • پاورپوینت گذر در تحول
 • پاورپوینت گذر در تحول,پایان نامه گذر در تحول,تحقیق گذر در تحول,دوران گذر,سازگاري با تحول سازماني,گذر در تحول,ماهيت دوران گذر,مديران تحول,مدیریت تحول,مدیریت تحول چیست,مدیریت تحول سازمانی,مقاله گذر در تحول,هزينه انطباق با دوران گذر دانلود پاورپوینت گذر در تحول دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران
 • بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران آنلاین,بورس اوراق بهادار تهران نمای بازار,پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه بورس اوراق بهادار تهران,پروژه بورس اوراق بهادار,تحقیق بورس اوراق بهادار تهران,مقاله بورس اوراق بهادار تهران دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران دانلود…

 • پاورپوینت طرح معماری1 آنالیز موزه بریتانیا
 • آشنایی با طرح معماری موزه,پاورپوینت طرح معماری موزه,پروژه طرح معماری موزه,دانلود پروژه طرح معماری موزه,طرح معماری موزه,طرح معماری موزه انقلاب اسلامی,طرح معماری موزه ایران باستان,طرح معماری موزه فرش,طرح معماری موزه فرش تهران دانلود پاورپوینت طرح معماری1 آنالیز موزه بریتانیا دانلود…

 • پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن علیه السلام
 • اسلاید,امام,پاورپوینت,حسن,خلافت,علی,علیه السلام دانلود پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن علیه السلام دانلود فایل پاورپوینت خلافت امام علی و امام حسن علیه السلام در 26 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت خلافت امام…

 • تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي...
 • ارائه راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي,الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ,الگوی مصرف در جهان,الگوی مصرف غذایی,انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ,اهمیت الگوی مصرف غذا,راه کارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي,نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ دانلود تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راه کارهاي…

 • تحقیق ازدواج و مسائل مربوط به آن
 • پایان نامه پیرامون ازدواج,پروژه ازدواج,تحقیق ازدواج,تحقیق در مورد ازدواج,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ازدواج,دانلود تحقیق ازدواج,مقاله ازدواج تحقیق ازدواج و مسائل مربوط به آن رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ارتباط زناشويي ماهيتا سرچشمه عمده ناخشنودي است. هيچ ارتباط ديگري مانند…

 • پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی
 • الگوهای پیشگیری کننده از بروز خسارت,الگوهای نحوه برخورد با ریسک,بیمه ریسک آتش سوزی,تعریف اموال,ریسک های اموال,ریسک های اموال و دارایی,ریسک های دارایی,طبقه بندی ریسک,طبقه بندی ریسک های اموال و دارایی,لحاظ ماهیت خسارت,منشا ایجاد خسارت دانلود پاورپوینت ریسک های اموال و…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دورود (واقع در استان لرستان)
 • استان لرستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان دورود,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دورود دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دورود (واقع در استان لرستان) دانلود فایل - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از…

 • تحقیق برنامه نویسی مسئله n وزیر با نرم افزار متلب با روش های جستجو در سطح و جستجو در عمق (BFS، DFS)
 • پروژه n وزیر,پروژه n وزیر با نرم افزار متلب,پروژه برنامه نویسی مسئله n وزیر,پروژه متلب,دانلود پروژه n وزیر,دانلود پروژه n وزیر با نرم افزار متلب,دانلود پروژه برنامه نویسی مسئله n وزیر,دانلود پروژه متلب,دانلود رایگان پروژه n وزیر تحقیق برنامه نویسی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی
 • پیشینه پژوهش ساختار سرمایه,پیشینه پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی,دانلود پیشینه پژوهش ساختار سرمایه,دانلود مبانی نظری ساختار سرمایه,دانلود مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه,مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی…

 • شیپ فایل زمین شناسی استان قم
 • استان قم,شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندها,شیپ فایل لیتولوژی,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی,نقشه ی سازند ها دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان قم دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • پاورپوینت فرستنده های رادیویی
 • انواع فرستنده های رادیویی,طرز کار فرستنده های رادیویی,عملکرد فرستنده های رادیویی,فرستنده های رادیویی,فرستنده و گیرنده های رادیویی,مدولاتور,مدولاتور ترانزیستوری,مدولاتور دیودی,مدولاتور روی امیتر,مونیتورینگ فرستنده های رادیویی پاورپوینت فرستنده های رادیویی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت فرستنده های رادیوییقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان بوشهر
 • دانلود نقشه کاربری اراضی استان بوشهر,شیپ فایل کاربری اراضی استان بوشهر,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان بوشهر,نقشه ی کاربری اراضی استان بوشهر دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان بوشهر دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان بوشهر مشخصات سیستم…

 • تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري
 • آمادگي,آموزش,آناليز,اضطراري,براي,تحقیق,چارچوب,سازماندهي,عملياتهاي,عملياتي,مركز تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري ،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقیق آموزش و مطالب کلي راجع به ميکروکنترلر
 • آموزش و مطالب کلي راجع به ميکرو کنترلر,تحقیق آموزش و مطالب کلي راجع به ميکرو کنترلر,مقاله آموزش و مطالب کلي راجع به ميکرو کنترلر تحقیق آموزش و مطالب کلي راجع به ميکروکنترلر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آموزش…

 • پاورپوینت کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی دکتر عبدالله شفیعی آبادی
 • پاورپوینت کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی دکتر عبدالله شفیعی آبادی,دانلود کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی دکتر عبدالله شفیعی آبادی,کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی دکتر عبدالله شفیعی آبادی,نکات کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی دکتر عبدالله شفیعی آبادی دانلود پاورپوینت کتاب راهنمائی…

 • تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری
 • آسيب شناسي پديده,آسيب شناسي مجرمانه در جوانان,پديده مجرمانه در بين نوجوانان,تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری,راهكارهاي پيشگيري دانلود تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری دانلود فایل…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *